Profilaktyka raka jelita grubego

 BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA
w znieczuleniu

stopka.jpg

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Badam się - program profilaktyki raka jelita grubego”

Celem projektu jest stworzenie warunków do zwiększenia wykrywalności raka jelita grubego poprzez przeprowadzenie    w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. badań kolonoskopowych obejmujących 850 mieszkańców 4 powiatów: buskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego.

ZADZWOŃ 

Rejestracja i informacja: 513 124 378 lub 41 378 24 01 wew. 227

Szczegółowe informacje:Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl