Misja szpitala

Misja
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju


"DOBRO PACJENTA TO NASZ NADRZĘDNY CEL"

Leczenie na możliwie najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami sztuki medycznej,
doświadczeniem personelu, najlepszymi tradycjami oraz nowymi technologiami medycznymi,
w przyjaznych i bezpiecznych warunkach. Szybkie reagowanie na potrzeby Pacjentów oraz stałe
podnoszenie jakości świadczonych usług.


        Zgodnie z przyjętą misją, celem ZOZ w Busku-Zdroju jest zapewnienie wszystkim pacjentom szerokiego zestawu wysokiej jakości świadczonych usług medycznych w zakresie:

    prewencji i profilaktyki chorób,

    diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej,

    ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia,

    leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnego,

    pielęgnacji i rehabilitacji.

realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną i umotywowaną kadrę, zdolną do szybkiej reakcji wobec oczekiwań pacjentów i ich rodzin, a także wrażliwą na pojawiające się w toku hospitalizacji potrzeby.

          Zmieniamy wizerunek naszej placówki poprzez ciągły rozwój infrastruktury, bazy sprzętowej oraz wprowadzanie nowoczesnych technik medycznych i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia pacjentom, osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjaznych oraz bezpiecznych warunków pobytu i pracy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój
www.zoz.busko.com.pl