Wersja do druku

Opublikowano: 2018-10-10 13:33:10

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 6 m2 przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem automatów samoobsługowych do sprzedaży gotowych przekąsek oraz napojów gorących i zimnych zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 26/22 na okres 3 lat.

Wynik postepowania:
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Dotyczy: Wydzierżawienia przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 6 m2 przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem automatów samoobsługowych do sprzedaży gotowych przekąsek oraz napojów gorących i zimnych zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 26/22 na okres 3 lat. I. Data i miejsce oraz rodzaj przetargu. Termin: 25 wrzesień 2018 roku, godzina 09:00. Miejsce: siedziba Organizatora Przetargu: ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój, Pokój nr 22. Publiczny przetarg pisemny nieograniczony. II. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości. Przedmiotem dzierżawy są cztery powierzchnie użytkowe po 1,5 m2 każda, zlokalizowane w budynku Głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju: • dwie powierzchnie po 1,5 m2 każda, zlokalizowane w budynku Głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na I piętrze – obok Pracowni RTG, • jedna powierzchnia po 1,5 m2, zlokalizowana w budynku Głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na I piętrze – obok Pracowni Kinezyterapii, • jedna powierzchnia po 1,5 m2, zlokalizowana w budynku Głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na parterze – obok portierni. Budynek Główny Zespołu Opieki Zdrowotnej zlokalizowany jest na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 26/22, dla której założona jest księga wieczysta KI1B/00067860/0. Na rzecz ZOZ w Busku-Zdroju w dziale III powyższej księgi wieczystej ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania nieruchomości 26/22. III. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu. Do uczestnictwa w przetargu dopuszczony został jeden Uczestnik Przetargu: 1. Przedsiębiorstwo Usługowe ,,VENDING” Henryk Szcześniak, ul Świerkowa 36 c, 25-208 Kielce. IV. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o nie wybraniu żadnej z ofert. Cena wywoławcza dzierżawy 1 m 2 powierzchni użytkowej nieruchomości: • cena wywoławcza dzierżawy 1 m 2 powierzchni użytkowej nieruchomości większa niż 100,00 zł. netto. Do ceny netto należy doliczyć stosowny podatek, • opłaty za zużycie mediów, z których korzysta Dzierżawca wg regulacji obowiązujących u Organizatora Przetargu. Uczestnik Przetargu złożył następującą ofertę przetargową: • cena dzierżawy 1 m2 - 105,00 zł. netto (słownie: sto pięć złotych 00/100 groszy), • miesięczny czynsz dzierżawny netto powierzchni użytkowej 6 m2: 630,00 zł. (słownie: sześćset trzydzieści złotych 00/10 groszy), • wartość VAT: 144,90 zł. (słownie: sto czterdzieści cztery 90/100 groszy), • miesięczny czynsz dzierżawny brutto powierzchni użytkowej 6 m2: 774,90 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery 90/100 groszy). Przetarg uznaje się za ważny. Uczestnik Przetargu zaoferował czynsz dzierżawny 1 m 2 powierzchni użytkowej większy niż 100,00 zł netto, oraz złożył wszystkie dokumenty wymagane Regulaminem w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest Wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 6 m2 przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług za pośrednictwem automatów samoobsługowych do sprzedaży gotowych przekąsek oraz napojów gorących i zimnych zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 26/22 na okres 3 lat. Oferta Uczestnika Przetargu uzyskała 100,00 pkt. V. Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości. Przedsiębiorstwo Usługowe ,,VENDING” Henryk Szcześniak, ul Świerkowa 36 c, 25-208 Kielce.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 238
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2018-09-11 11:41:12
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2018-09-11 11:47:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu