Wersja do druku

Opublikowano: 2019-02-19 09:30:21

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Kompleksowa usługa prania bielizny pościelowej płaskiej oraz pozostałego asortymentu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/04/19.

Wynik postepowania:
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą, w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę prania bielizny pościelowej płaskiej oraz pozostałego asortymentu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju informuje, że postępowanie zostało unieważnione. Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający unieważnił postępowanie z uwagi, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 714 240,00 zł brutto, a cena najkorzystniejszej oferty to 844 508,16 zł. brutto.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 213
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2019-02-05 11:23:30
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2019-02-05 11:29:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu