Wersja do druku

Opublikowano: 2019-03-12 09:58:55

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa leków z programów lekowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania: ZOZ/DO/OM/ZP/09/2019

Wynik postepowania:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju – działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, po dokonaniu oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków z programów lekowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Załącznik nr 1 Jako najkorzystniejszą wybrano Ofertę Nr 4, złożoną przez Wykonawcę „ Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice. Jednocześnie realizując zapis art. 92 ust. 1 pkt 1) Ustawy Zamawiający poniżej przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją za poszczególne kryteria. Nr oferty Nazwa oraz adres Wykonawcy Cena oferty brutto (zł.) Liczba pkt w kryterium cena brutto max. 60,00 pkt Liczba pkt w kryterium termin dostawy max. 40 pkt Łączna punktacja oferty 4. „ Farmacol-Logistyka” Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 8 709,12 60,00 pkt 3 dni - 40 pkt 100,00 pkt 1. SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o., ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice 9 344,16 56,52 pkt 3 dni - 40 pkt 96,52 pkt 2. Konsorcjum firm: PGF Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, PGF S.A. , ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 9 144,58 57,14 pkt 3 dni – 40 pkt 97,14 pkt 3. „Profarm PS” Sp. z.o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna 9 253,44 56,47 pkt 3 dni – 40 pkt 96,47 pkt Umowa zostanie zawarta zgodnie z dyspozycją art. 94 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Zwracamy się o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania tego pisma na emaila:zamowienia@zoz.busko.com.pl.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 248
Wprowadził do systemu: Dorota Krzak, data: 2019-02-21 13:55:35
Opublikował: Dorota Krzak, data publikacji: 2019-02-21 14:00:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu