Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-02-23 14:02:50
Wygasł: 2021-03-31

Dostawa materiałów szewnych oraz drobnego jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/04/21

Opublikowany: 2021-02-09 14:09:59
Wygasł: 2021-03-31

Przedmiot konkursu ofert obejmuje w szczególności udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju dla następujących komórek organizacyjnych Udzielającego Zamówienia: Oddział Chorób Wewnętrznych; Oddział Chorób Zakaźnych; Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc; Oddział Ginekologiczno-Położniczy; Oddział Pediatryczny; Oddział Neonatologiczny; Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią); Oddział Chirurgiczny Ogólny; Oddział Geriatryczny; Stacja Dializ; Izba Przyjęć; Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; Dział Diagnostyki Obrazowej; Poradnia Endokrynologiczna; Poradnia Hepatologiczna; Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc; Poradnia Ginekologiczno-Położnicza; Poradnia Otorynolaryngologiczna; Poradnia Chirurgii Ogólnej; Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej; Poradnia Urologiczna; Poradnia Nefrologiczna; Poradnia Medycyny Pracy; Pracownia Endoskopii. Nr referencyjny nadany sprawie: ZOZ/DK/KO/1/UT/2021

Opublikowany: 2021-02-04 11:48:30
Wygasł: 2021-03-30

Dostawa rękawów do sterylizacji oraz drobnego materiału jednorazowego na Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/02/2021.

Opublikowany: 2021-01-15 10:21:44
Wygasł: 2021-01-28

Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój. Nr referencyjny nadany sprawie: ZOZ/DO/OM/ZP/01/21

Opublikowany: 2020-12-31 09:10:10
Wygasł: 2021-02-28

Wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju powierzchni użytkowej 224,70 m2 z przeznaczeniem pod działalność Pracowni Tomografii Komputerowej. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Boh. Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój. Nr referencyjny nadany sprawie: ZOZ/DO/OM/ZP/59/20

Opublikowany: 2020-12-29 13:16:09
Wygasł: 2021-02-28

Dostawa odczynników do badań moczu wraz z dostawą i dzierżawą automatycznego systemu do analizy parametrów fizykochemicznych i osadu moczu do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/62/2020.

Opublikowany: 2020-12-23 12:55:29
Wygasł: 2021-02-20

Dostawa odczynników do badań morfologii, dostawa i dzierżawa analizatorów hematologicznych do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/61/2020.

Opublikowany: 2020-12-23 10:39:03
Wygasł: 2021-02-28

Dostawa odczynników do badań diagnostycznych, dostawa i dzierżawa analizatorów wraz z laboratoryjnym systemem informatycznym do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/55/2020.

Opublikowany: 2020-12-22 11:16:21
Wygasł: 2021-02-20

Dostawa leków z programów lekowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/60/2020

Opublikowany: 2020-12-10 11:39:28
Wygasł: 2021-01-31

Dostawa pieczywa do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/56/20

Opublikowany: 2020-12-07 11:23:02
Wygasł: 2021-01-31

Dostawa mrożonych warzyw i owoców do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/58/20

Opublikowany: 2020-12-04 12:40:19
Wygasł: 2021-01-31

Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/57/20

Opublikowany: 2020-12-04 09:51:54
Wygasł: 2021-01-20

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego oraz koncentratów na Stację Dializ Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/53/2020.

Opublikowany: 2020-11-20 12:54:15
Wygasł: 2021-01-30

Dostawa środków ochrony indywidualnej - jednorazowych kombinezonów ochronnych i półmasek dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/54/2020.

Opublikowany: 2020-11-19 11:51:36
Wygasł: 2020-12-30

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/52/2020.

Opublikowany: 2020-11-10 12:33:11
Wygasł: 2020-12-30

Dostawa artykułów spożywczych do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/51/2020.

Opublikowany: 2020-11-09 13:07:50
Wygasł: 2020-12-20

Dostawa warzyw i owoców do Działu Żywienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/49/2020.

Opublikowany: 2020-10-27 10:57:02
Wygasł: 2020-12-10

Dostawa środków do dezynfekcji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/50/20

Opublikowany: 2020-10-06 13:27:45
Wygasł: 2020-11-30

Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych i rękawic do procedur o podwyższonym ryzyku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/48/20

Opublikowany: 2020-10-01 14:04:59
Wygasł: 2020-11-30

Dostawa rękawic diagnostycznych nitrylowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju. Znak postępowania ZOZ/DO/OM/ZP/47/20


znalezionych: 905 na 46 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>