Szpital

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju jest największym  szpitalem w południowej części Województwa Świętokrzyskiego.

Podstawowym zadaniem placówki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa zamkniętego, świadczenie usług w zakresie pomocy doraźnej oraz rehabilitacji i diagnostyki.

Poza zapewnianiem opieki  dla mieszkańców powiatu buskiego, ZOZ świadczy usługi na rzecz powiatów:

apteczka.png

  • Kazimierza Wielka - w zakresie chirurgii, ortopedii, urologii, ginekologii, OIOM, chorób dziecięcych, zakaźnych, chorób płuc, stacji dializ.

  • Jędrzejów - w zakresie ortopedii, stacji dializ.

  • Chmielnik - w zakresie ortopedii, stacji dializ.

  • Pińczów - w zakresie ortopedii, urologii, stacji dializ, chorób dziecięcych, chorób zakaźnych, chorób płuc.

Łącznie działalnością swą szpital obejmuje populację ponad 200 tysięcy pacjentów.