Blok Operacyjny

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną, zamkniętą komórkę organizacyjną szpitala. Obsługuje chorych z oddziałów zabiegowych takich jak: oddział chirurgiczny ogólny, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddział ginekologiczno – położniczy.

Kierownik Bloku Operacyjnego:
Lek. med. Grzegorz Gąsior – specjalista chirurg

Pielęgniarka koordynująca: piel. Grażyna Kokot

Nowo wybudowany Blok Operacyjny został oddany do użytku pod koniec grudnia 2014 roku
i stanowi komórkę organizacyjną dostępną dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie zabiegów operacyjnych. Blok Operacyjny jest utrzymany w pełnej gotowości 24/24, do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych o każdej porze z pełną obsadą personelu.
Planowane zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu. Wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu:
- ortopedii
Wszelkiego rodzaju złamania z wykorzystaniem implantów, alloplastyka stawów biodrowych, kolanowych
i barkowych, zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie kończyn górnych i dolnych, artroskopie stawu kolanowego, chirurgia ręki z rekonstrukcją ścięgien, odbarczenie kanału nadgarstka, deformacje stopy i inne.
- ginekologii i położnictwa
Zabiegi operacyjne cięcia cesarskie, zabiegi operacyjne na macicy, przydatkach oraz operacje onkologiczne i zabiegi w trybie doraźnym.
- chirurgii ogólnej
Operacje laparoskopowe i klasyczne: pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego oraz perforacja przewodu pokarmowego.
Operacje plastyczne przepuklin również z użyciem materiałów alloplastycznych, chirurgia tarczycy, sutka, żylaków kończyn dolnych, śledziony oraz zabiegi świadczone dla pacjentów dializowanych. Zakładane są również cewniki do dializ otrzewnowych i hemodializ.

Zabiegi operacyjne wykonywane są w pełnym znieczuleniu pacjenta lub w znieczuleniu miejscowym przy ciągłym monitorowaniu parametrów życiowych przez cały czas trwania operacji oraz po niej na sali wyburzeń. Znieczulenia prowadzą lekarze anestezjolodzy

Rocznie wykonujemy 2600-2700 zabiegów operacyjnych.

Blok Operacyjny posiada trzy sale operacyjne oraz salę operacyjną endoprotez mieszczącą się na I piętrze budynku głównego szpitala i salę do cięć cesarskich znajdującą się na II piętrze
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
W skład Bloku Operacyjnego wchodzi:
• 4 łóżkowa sala wybudzeń,
• śluza pacjenta,
• śluzy brudne i czyste dla personelu,
• pomieszczenie przygotowawcze dla pacjenta,
• pomieszczenie przygotowawcze lekarzy, wyposażone w systemy bezdotykowe,
• śluzy materiałowe (czysta i brudna),
• magazyny materiałów sterylnych,
• magazyny podręczne przy salach operacyjnych,
• pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek,
• gabinet lekarski i gabinet pielęgniarki koordynującej.

Blok Operacyjny wyposażony jest w:
• 3 tory laparoskopowe,
• Aparat RTG z ramieniem C,
• Nóż harmoniczny,
• Neuromonitoring,
• Aparaty do elektrokoagulacji.

W Bloku Operacyjnym zatrudniony jest wykwalifikowany personel medyczny:
Pielęgniarki operacyjne w ilości 18 osób (1 osoba posiada specjalizację z zakresu pielęgniarstwa,
7 osób w trakcie specjalizacji, 8 osób posiada kurs kwalifikacyjny, 6 osób posiada tytuł magistra pielęgniarstwa, 1 osoba z tytułem magistra w innej dziedzinie, 7 osób z tytułem licencjata), 8 osób personelu pomocniczego.
Personel pracuje w systemie 12-godzinnym i 8-godzinnym. Blok Operacyjny jest czynny całą dobę, ze względu na codzienny ostry dyżur.